Aktualności

Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu zaprasza do zapoznania się z kolejnym numerem Biuletynu Informacyjnego „Beskidzkie Parki Krajobrazowe”.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza na warsztaty pn. "Formy Ochrony Przyrody". Szczegółowe informacje w zapraszeniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "Nietoperz - nocny zwierz" adresowanym dla przedszkolaków z terenu województwa śląskiego.Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wizerunek nietoperza. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załaczeonym poniżej regulaminie.

Tegoroczne XXVIII Sympozjum Jurajskie odbyło się w dniach 7-8 maja w Ośrodku Edukacyjno - Naukowym w Smoleniu, gdzie mieści się również siedziba Oddziału Biura Zespołu Parków. Tematyka konferencji poświęcona była „Ochronie różnorodności biologicznej w ekosystemach wodnych”.
Sympozjum objęte zostało honorowym patronatem przez Wojewodę Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka, Marszałka Województwa Śląskiego Pana Wojciecha Saługę, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Andrzeja Kowalczyka oraz Starostę Zawierciańskiego Pana Krzysztofa Wronę. Patronat medialny sprawowała Telewizja Polska Oddział Katowice.

W kwietniu 2018 r. Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu zorganizował i przeprowadził zajęcia z okazji „Dnia Ziemi” w których uczestniczyli
uczniowie Szkoły Podstawowej w Milówce, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Żywcu, Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce, Szkoły Podstawowej nr 3 w Żywcu, Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żywcu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Jeleśni, Przedszkola w Korbielowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "Mój ulubiony zwierzak" adresowanego do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa ślaskiego. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie w dowolnej formie przedstawiciela fauny występującego na terenie parku krajobrazowego. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu w załączonym poniżej regulaminie.