Aktualności

Jednym z wiosennych symboli górskich hal i polan jest szafran spiski, zwany popularnie krokusem.
Ten niewielki lecz piękny kwiat pojawia się wczesną wiosną tworząc zazwyczaj zwarte i dość spore płaty, które swym fioletowym kolorem urozmaicają pozimowy krajobraz. Kwitnienie krokusów jest na tyle wczesne, iż często na halach zalega płatami cienka warstwa śniegu, bądź śnieg pada jeszcze podczas ich kwitnienia. Każdego roku amatorzy tych pięknych kwiatów wyruszają w Beskidy by odnaleźć, podziwiać i fotografować "dywany" krokusów podczas ich kwitnienia.

W dniach 12,13,15,21,27 i 28 marca 2018 roku Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu zorganizował i przeprowadził zajęcia z okazji Świąt Wielkanocnych.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie Przedszkola Nr 13 w Żywcu, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernichowie, Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Żywcu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Żywcu.

W dniu 27 marca odnotowano przylot pierwszego bociana białego na teren Parku Krajobrazowgo "Lasy nad Górną Liswartą", a dokładnie do miejscowości Kierzki w gminie Herby. Bocian w naszym kraju to symbol wiosny i szczęścia dla domu.
Bocian jest gatunkiem ściśle chronionym, a mówi o tym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, a także tzw. Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej. Szczególnie w okresie lęgowym niemożna go płoszyć, niepokoić, zrzucać gniazd itp. Zgodnie z przytoczonym rozorządzeniem prace przy gniazdach poddawanych renowacji, przenoszonych z jednego miejsca na inne np. z budynku poddawanego rozbiórce, lub podnoszonych na platformy na słupy energetyczne można prowadzić od 16 października do końca lutego. Stojący bocian biały mierzy około 100 cm. Masa dorosłego ptaka to od 2,7 do 4,5 kg, a rozpiętość skrzydeł dochodzi do 2 metrów. Żywi się drobnymi ssakami (głównie gryzoniami), płazami, rybami, wieloma grupami owadów, sporadycznie ptakami, a nawet - padliną. Ciekawostką jest to, że w przypadku wystąpienia obfitości jakiegoś rodzaju pokarmu, bociany chwytają najczęściej ten rodzaj zdobyczy. Bocian zasiedla najczęściej krajobraz rolniczy,a jego występowanie wiąże się głównie z terenami podmokłymi, w pobliżu których obserwuje się największą koncentrację gniazd. Przykładem licznego ziesiedlenia w Parku Krajobrazowym "Lasy nad Górną Liswartą" jest miejscowość Zborowskie w gminie Ciasna, gdzie znajdują się aż 3 gniazda zajęte przez pary lęgowe prawie każdego roku, oddalone od siebie stosunkowo niedaleko. Dodatkowo prawie każdego roku na tych gniazdach odnotowuje się sukces lęgowy. Na terenie Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą" istnieje około 21 gniazd bociana białego, które poddawane są corocznej kontroli w okresie lęgowym.

Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie przeprowadził w dniu 10 kwietnia 2018 roku ciekawe zajęcia, których uczestnikami były zarówno studentki pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 42 w Częstochowie, łacznie w zajęciach wzięły udział 32 osoby. Celem spotkania było praktyczne przygotowanie studentek do pracy z dziećmi. Zajęcia zostały podzielone na dwie części, pierwsza z nich obejmowała prezentację pracownika ZPKWŚ w Kalinie, z której uczestnicy mogli dowiedzieć się najważniejszych informacji dotyczących Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą" oraz zwierząt jakie na terenie Parku moża zaobserwować. Po wysłuchaniu prezentacji cała grupa wybrała sie na wspólne zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej znajdującej się w Ośrodku w Kalinie. Z kolei druga część zajęć obejmowała zajęcia praktyczne w terenie, miejscem docelowym był Diabelski Kamień oraz staw Olszyna, gdzie tym razem to studentki poprowadziły zajęcia z grupą dzieci ze szkoły podstawowej. Studentki miały za zadanie zaopiekowanie się młodszymi uczniami oraz wspólne wykonanie karty pracy o tematyce ekologicznej. Na zakończenie zajęć w terenie każdy zmierzył obwód wybranego przez siebie drzewa, z którego mógł się dowiedzieć ile dane drzewo ma lat. Dzięki wspólnej organizacji zajęć Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie zyskuje partnera do współpracy jakim jest Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, mamy nadzieję, iż częściej będziemy mogli gościć w naszym Ośtrodku studentów, którzy poprzez częściowe prowadzenie zajęć będą przygotowywać się do wykonywanego w przyszłości zawodu nauczyciela.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zaprasza do udzaiłu w konkursie "Krajobraz i przyroda województwa śląskiego". Konkurs adresowany jest do uczniów kla VII - VIII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu województwa śląskiego.

Na początku kwietnia odbył się I etap XV edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej. Konkurs realizowany był we wszystkich Ośrodkach Edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, tj.: w Będzinie, w Kalinie, w Rudach, w Smoleniu oraz w Żywcu. Uczestnicy konkursu - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego, zmagali się z pytaniami testowymi z zakresu środowiska przyrodniczego, ochrony przyrody oraz ekologii na poziomie szkoły podstawowej (m. in. formy ochrony przyrody w województwie śląskim, podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym, rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt, zasady zdrowego żywienia itp.).