zywcu

O ośrodku

Ośrodek Edukacyjny funkcjonuje przy Oddziale Biura ZPKWŚ w Żywcu. Stanowi centrum informacji o parkach krajobrazowych województwa śląskiego, a w szczególności o „Żywieckim” Parku Krajobrazowym, Parku Krajobrazowym „Beskidu Małego” oraz Parku Krajobrazowym „Beskidu Śląskiego”, powołanych do istnienia ze względu na ochronę unikatowych wartości przyrodniczych, fizjograficzno-krajobrazowych i kulturowych obszaru, który obejmują.

Celem działalności Ośrodka jest m.in. propagowanie szeroko pojętej ekologii,
a w szczególności upowszechnianie wiedzy na temat parków krajobrazowych oraz zapoznanie mieszkańców i turystów z cennymi i charakterystycznymi elementami przyrodniczymi, walorami kulturowymi i historycznymi tych terenów.

Oferta edukacyjna Ośrodka kierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w sali dydaktycznej wyposażonej w sprzęt multimedialny oraz na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych. W całorocznej ofercie edukacyjnej znajdują się m.in.: warsztaty ekologiczne (stacjonarne i terenowe), pogadanki, akcje (np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata itp.), zajęcia okazjonalne, konkursy (o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim). Ponadto w Ośrodku organizowane są także szkolenia i warsztaty dla osób dorosłych, konferencje oraz sympozja naukowe.

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY "MAGIA BESKIDÓW"

Ulotka informacyjna konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu

 

BIULETYN INFORMACYJNY "BESKIDZKIE PARKI KRAJOBRAZOWE"

 

Nr 7 (V 2018)

 

Nr 6 (XI 2017)

 

Nr 5 (V 2017)

 

Nr 4 (XI 2016)

 

Nr 3 (V.2016)

 

Nr 2 (XII.2015) 

 

Nr 1 (IX.2015)