Aktualności

W 2017 roku akcja „Sprzątanie Świata” w Ośrodku Edukacyjnym odbywała się dwutorowo. We wrześniu zostały przeprowadzone pogadanki ekologiczne dotyczące segregacji odpadów w gospodarstwach domowych.
W pogadankach wzięło udział 100 osób, uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych z Przystajni, Strzebinia oraz Koszęcina. W trakcie spotkań uczestnicy wzięli udział w grach
i zabawach edukacyjnych jak również mieli możliwość zwiedzenia ekspozycji przyrodniczej znajdującej się
w Ośrodku Edukacyjnym w Kalinie.  

W dniach 14-29 września 2017 roku Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie przeprowadził akcję pn. "Sprzątanie Świata".
Tegoroczna akcja została zrealizowana w ramach dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kampanii edukacyjno - informacyjnej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pn. "Przyroda - lubię, szanuję, obserwuję".

rusza XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.

Zaproszenie na zajęcia w ramach akcji "Dzień Krajobrazu 2017"

We wrześniu 2017 roku Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Żywcu zorganizował i przeprowadził akcję  "Sprzątanie Świata", w której uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Czarkowie, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernichowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żywcu.

oferta na stronę mała