Aktualności

Komunikat

W okresie 01.12. - 21.12.2017 r. w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie przeprowadzono cykl zajęć okazjonalnych pt. "Mikołaj i Święta Bożego Narodzenia".
W zajęciach uczestniczyło łącznie 125 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie zorganizował w grudniu konkurs plastyczny pt. "Pamiętamy i dokarmiamy", który zaadresowany był zarówno dla przepszkolaków, jak i uczniów szkół podstawowych z terenu działalności Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą".

W dniu 18 grudnia 2017 roku w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie odbyło się spotkanie integracyjno - informacyjne skierowane do nauczieli z terenu województwa śląskiego. 
Na przesłane do szkół zaproszenie odpowiedziało 11 nauczycieli z terenu Będzina, Dąbrowy Górniczej i Czeladzi zainteresowanych wymianą doświadczeń i informacji związanych z edukacją ekologiczną.

W grudniu 2017 r. Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu zorganizował i przeprowadził zajęcia z okazji Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu, Zespołu Szkół w Czernichowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu, Szkoły Podstawowej nr 5 w Żywcu, Szkoły im. Kard. Wyszyńskiego w Żywcu, Szkoły Podstawowej nr 3 w Żywcu.

Na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie w grudniu 2017r. zostały przeprowadzone zajęcia z okazji Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia.