Aktualności

W sobotę 16 czerwca obok Szkoły Podstawowej w Radziechowach odbył się EkoPiknik, na który zaproszony został również Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu.

W maju 2018 r. Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu zorganizował i przeprowadził zajęcia z okazji „Międzynarodowego Dnia Roślin”, w których uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. K. Wyszyńskiego w Żywcu, Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żywcu, Szkoły Podstawowej nr 3 w Żywcu oraz Szkoły Podstawowej w Radziechowach.

Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu zaprasza do zapoznania się z kolejnym numerem Biuletynu Informacyjnego „Beskidzkie Parki Krajobrazowe”.

Laureaci konkursów (I, II i III miejsce) otrzymają nagrody rzeczowe dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

W sobotę 26 maja w Rajczy, urokliwej miejscowości znajdującej się na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny, odbyły się obchody 410-lecia pierwszej wzmianki o Rajczy połączone z Międzynarodowym Dniem Rodzin.

Tegoroczne XXVIII Sympozjum Jurajskie odbyło się w dniach 7-8 maja w Ośrodku Edukacyjno - Naukowym w Smoleniu, gdzie mieści się również siedziba Oddziału Biura Zespołu Parków. Tematyka konferencji poświęcona była „Ochronie różnorodności biologicznej w ekosystemach wodnych”.
Sympozjum objęte zostało honorowym patronatem przez Wojewodę Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka, Marszałka Województwa Śląskiego Pana Wojciecha Saługę, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Andrzeja Kowalczyka oraz Starostę Zawierciańskiego Pana Krzysztofa Wronę. Patronat medialny sprawowała Telewizja Polska Oddział Katowice.