Aktualności

W tym roku Wielki Dzień PSzczół był obchodzony po raz piąty. Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu już po raz czwarty uczestniczył w tym ogólnopolskim święcie, którego celem jest pokazanie, jak wiele zawdzięczamy pszczołom.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziałuy w ogólnopolskim konkursie fotograficznym pn. "PERŁY POLSKIEJ PRZYRODY"

Zapisy uchwały, która ma obowiązywać na obszarze całego województwa przez cały rok dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe.

W ramach współpracy zawiązanej pomiędzy Ośrodkiem Edukacyjnym ZPKWŚ w Kalinie a Ośrodkiem Formacyjno Wychowawczym w Turzy dnia 28.07.2017 roku na terenie Ośrodka w Turzy odbyły się zajęcia w ramach wakacji letnich.
Zajęcia zostały poprowadzone przez pracownika ZPKWŚ w Kalinie we współpracy z przedstawicielami Nadleśnictwa Herby. Grupą odbiorców była młodzież uczestnicząca w dniach od 24.07.2017r. do 07.08.2017r. w letnim turnusie kolonijnym zorganizowanymm przez Ośrodek w Turzy. Grupa uczestników spotkania liczyła 47 osób. Zajęcia zostały podzielone na trzy części, pierwsza z nich obejmowała wspólne wysłuchanie prezentacji na temat bocianów występujących na terenie Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą", temat ten spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem wśród młodzieży, która wysłuchała prezentacji oraz chętnie włączyła się w dyskusję po jej zakończeniu.

https://www.youtube.com/watch?v=sFPR8AwKom4

W dniu 07-07-2017 roku około godziny 18:30 przez teren Nadleśnictwa Rudy Raciborskie przeszedł huragan,który powalił drzewa na terenie leśnictw - Szymocice, Nędza i Solarnia.