Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIX edycji ogólnopolskiego Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski".

19 października 2019 r. podczas Festiwalu Filmów Górskich „Adrenalinium” w Kinie Janosik w Żywcu odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Magia Beskidów-świat roślin”

Dnia 06, 11 oraz 24 września 2019 r. Oddział Biura ZPKWŚ w Smoleniu przeprowadził cykl warsztatów ekologicznych w ramach akcji „Sprzątania Świata”.
W tegorocznych warsztatach edukacyjnych udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chlinie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach oraz Szkoły Podstawowej
w Strzyżowicach o łącznej liczbie 113 uczestników.

24 października 2019r. w Ośrodku Edukacyjnym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego odbyła się Konferencja pn. "Współczesne wyzwania edukacji ekologicznej", stanowiąca element kampanii edukacyjno - informacyjnej ZPKWŚ pn. "Bliskie spotkania z przyrodą".

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego ukończył prace nad opracowaniem projektu Planu Ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.

W dniach 09.09.2019 – 11.09.2019 r. odbyły się oględziny terenowe potencjalnych cieków i zbiorników wodnych pod kątem występowania i możliwości wsiedlenia raka szlachetnego Astacus astacus.