Aktualności

Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzine serdecznie zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziału w zajęciach okazjonalnych pn. "Międzynarodowy Dzień Roślin".

W kwietniu 2019 r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Lądzie, na obszarze Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, odbyło się trzydniowe ogólnopolskie szkolenie z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dla pracowników parków krajobrazowych z całego kraju.

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. "Poskromienie SMOG`A". Konkurs adresowany jesrt do uczniów szkół ponadpodstawowych. Szczegóły dot. konkursu znajdują się w załączonym regulaminie.

W wyższych partiach gór Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego nadal utrzymują się zimowe warunki, a w rejonie szczytów i wyżej położonych grzbietów górskich zalega śnieg.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych na festyn edukacyjny organizowany z okazji "Dnia Ziemi".
Festyn odbędzie się na terenie Ośrodka Edukacyjnego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie.