Aktualności

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne zajęcia z okazji Mikołaj i Świąt Bożego Narodzenia, które odbędą się w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWS w Będzinie.

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie serdecznie zaprasza nauczycieli i pedagogów na spotkanie którego celem jest wzajemna wymiana doświadczeń i inspiracji w zakresie współczesnej edukacji ekologicznej. Spotkanie zostanie wzbogacone o warsztaty rękodzieła.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie"Pamiętamy i dokarmiamy" organizowanym przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie.

Z okazji Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu zaprasza w grudniu na bezpłatne warsztaty przyrodnicze pn. "Jak dokarmiać zimą ptaki"

Serdecznie zapraszmy do udziału w spotkaniu organizowanym przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie.

W ramach realizacji zadania merytorycznego pn. "Czynna ochrona raka szlachetnego - kontrola występowania", w okresie od czerwca do października 2018r. Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu przeprowadził na dwóch wytypowanych potokach (Potok Łązki oraz bezimienny dopływ Soły w Wiprzu) kontrolny odłów raka szlachetnego.
Do odłowu raka stosuje się specjalne pułapki, tzw. raczniki ("żywołapki"), które wraz z przynętą umieszcza się w odpowiednich miejscach w cieku wodnym. Ponadto w celu realizacji czynności związanych z kontrolnym odłowem należy posiadać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na umyślne chwytnie osobników raka szlachetnego.