Aktualności

W październiku Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu, w ramach obchodów Dnia Krajobrazu oraz Święta Drzewa, przygotował serię zajęć, warsztatów stacjonarnych i terenowych o tematyce przyrodniczej, popularyzujących wartości krajobrazowe oraz przyrodnicze Żywieckiego PK, PK Beskidu Małego i PK Beskidu Śląskiego.
Uczestnicy spotkań dowiedzieli się jakie cenne gatunki roślin i zwierząt występują na obszarze otaczających nas pasm górskich chronionych jako parki krajobrazowe, obejrzeli film ukazujący walory krajobrazowe Żywieckiego PK, PK Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, poznali zwyczaje oraz zdolności inżynieryjne bobrów oraz ich wpływ na zmianę krajobrazu w miejscu występowania, a także wykonywali wspólnie makietę drzewa z kolorowanek przedstawiających liście popularnych w Beskidach gatunków drzew.

Dzień Krajobrazu Żywiec zaproszenie

Zapraszamy do udziału w spotkaniu pn. "Noc Nietoperzy w Smoleniu"

14 października przy Bacówce PTTK na Krawców Wierchu, na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, odbyło się rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród i wyróżnień w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym "Magia Beskidów" organizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Żywcu i Klub Górski „Zdobywcy” przy Oddziale Babiogórskim PTTK w Żywcu.

30 września 2018 r. zakończył się Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pn. „Magia Beskidów” organizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Żywcu oraz Klub Górski „Zdobywcy” przy Oddziale Babiogórskim PTTK w Żywcu.
Konkurs odbył się pod patronatem Komisji Fotografii Krajoznawczej przy Zarządzie Głównym PTTK oraz Oddziału Babiogórski PTTK w Żywcu.