Aktualności

Z okazji nadchodzącej wiosny w dniu  14 marca 2019 roku  Oddział ZPKWŚ w Smoleniu zorganizował zajęcia edukacyjne pt. „Budzenie Świstaka”. Uczestnikami zajęć były przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu w ilości 71 osób.

Zapraszamy serdecznie na zajęcia organizowane przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będiznie z okazji Świąt Wielkanocnych.

Serdecznie zapraszamy przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych na zajęcia z okazji Śiwat Wielkanocnych, które odbywać się będą w kwietniu. Szczegóły znajdują się na plakacie lub można uzyskać pod numerami telefonu: 34 357 49 02, 519 141 502.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia z okazji Świąt Wielkanocnych organizaowanych przez Ośrodek Edukacyjno - Naukowy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych na zajęcia z okazji obchodów Dnia Ziemi, odbywających się w kwietniu w OE ZPKWS w Kalinie. Szczegóły znajdują się na plakacie lub można uzyskać pod numerami telefonów: 34 357 49 02, 519 141 502.

W ramach Ogólnopolskiej Akcji „Łączą nas ptaki” w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Żywcu odbyły się warsztaty plastyczne połączone z odsłuchem głosów ptaków oraz prezentacją nt. migracji rzadkich gatunków ptaków.
Przedszkolaki z Przedszkola nr 13 w Żywcu wykonały wspólnie wspaniałą, dużą pracę plastyczną przedstawiającą ptaki tj. batalion, słonka, czajka, kszyk, kuklik wielki, rycyk i in., miały możliwość zapoznania się z głosami ww. ptaków oraz dowiedziały się jakie niebezpieczeństwa czyhają na rzadkie u nas ptaki w trakcie ich migracji na zachód Europy. Praca plastyczna jaką wykonały przedszkolaki zostanie przekazana Organizatorowi Ogólnopolskiemu, który wraz pracami z innych placówek prześle je do zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli we Francji.