Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie"Pamiętamy i dokarmiamy" organizowanym przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie.

W październiku Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu, w ramach obchodów Dnia Krajobrazu oraz Święta Drzewa, przygotował serię zajęć, warsztatów stacjonarnych i terenowych o tematyce przyrodniczej, popularyzujących wartości krajobrazowe oraz przyrodnicze Żywieckiego PK, PK Beskidu Małego i PK Beskidu Śląskiego.
Uczestnicy spotkań dowiedzieli się jakie cenne gatunki roślin i zwierząt występują na obszarze otaczających nas pasm górskich chronionych jako parki krajobrazowe, obejrzeli film ukazujący walory krajobrazowe Żywieckiego PK, PK Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, poznali zwyczaje oraz zdolności inżynieryjne bobrów oraz ich wpływ na zmianę krajobrazu w miejscu występowania, a także wykonywali wspólnie makietę drzewa z kolorowanek przedstawiających liście popularnych w Beskidach gatunków drzew.

Dzień Krajobrazu Żywiec zaproszenie

W ramach realizacji zadania merytorycznego pn. "Czynna ochrona raka szlachetnego - kontrola występowania", w okresie od czerwca do października 2018r. Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu przeprowadził na dwóch wytypowanych potokach (Potok Łązki oraz bezimienny dopływ Soły w Wiprzu) kontrolny odłów raka szlachetnego.
Do odłowu raka stosuje się specjalne pułapki, tzw. raczniki ("żywołapki"), które wraz z przynętą umieszcza się w odpowiednich miejscach w cieku wodnym. Ponadto w celu realizacji czynności związanych z kontrolnym odłowem należy posiadać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na umyślne chwytnie osobników raka szlachetnego.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu pn. "Noc Nietoperzy w Smoleniu"

14 października przy Bacówce PTTK na Krawców Wierchu, na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, odbyło się rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród i wyróżnień w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym "Magia Beskidów" organizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Żywcu i Klub Górski „Zdobywcy” przy Oddziale Babiogórskim PTTK w Żywcu.