Aktualności

W grudniu 2018 r. Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu zorganizował i przeprowadził zajęcia z okazji Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kobiernicach, Szkoły Podstawowej w Bujakowie, Szkoły Podstawowej nr 5 w Żywcu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu, Szkoły Podstawowej w Czernichowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu i Szkoły Podstawowej nr 2 w Żywcu.

On 17-19 October 2018, in the Educational and Scientific Center of the ZPKWŚ in Smoleń, the Jubilee XXV International School of Nature Protection in Karst Areas was held. The honorary patronage over the event was taken by: the Marshal of the Silesian Voivodeship, Mr Wojciech Saługa, the Voivode of Silesia Mr Jarosław Wieczorek and the Rector of the University of Silesia in Katowice, Full professor Mr Andrzej Kowalczyk.

Dnia 26 października 2018 roku Oddział ZPKWŚ w Smoleniu zorganizował akcję edukacyjną pod nazwą „Noc nietoperzy w Smoleniu”.  Było to spotkanie skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką nietoperzy, mającą na celu propagowanie wiedzy o chiropterofaunie, która nieodłącznie związana jest z Wyżyną Krakowsko-Częstochowską i Parkiem Krajobrazowym „Orlich Gniazd”.

Podziękowania Magia Beskidów

W dniach 17-19 października 2018 r. w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu odbyła się Jubileuszowa  XXV Międzynarodowa Szkoła Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Śląskiego Pan Wojciech Saługa, Wojewoda Śląski Pan Jarosław Wieczorek oraz Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Pan prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Organizatorami w tym roku były następujące instytucje: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,  AOPK ČR - Správa CHKO MORAVSKY KRAS (Republika Czeska) i Katedra Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. W skład komitetu honorowego weszli: RNDr. Leoš Štefka - Dyrektor Spravy CHKO Moravski Kras, (Czechy); Kęstutis Baronas - Directorate of the Biržai Regional Park (Litwa); prof. dr hab. Leszek Marynowski - Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; mgr inż. Jan Lamch - Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu zaprasza do zapoznania się z kolejnym numerem Biuletynu Informacyjnego „Beskidzkie Parki Krajobrazowe”.