Aktualności

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego ukończył prace nad opracowaniem projektu Planu Ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.

W dniach 09.09.2019 – 11.09.2019 r. odbyły się oględziny terenowe potencjalnych cieków i zbiorników wodnych pod kątem występowania i możliwości wsiedlenia raka szlachetnego Astacus astacus.

Dolina Potoku Kocierzanka 1

Dnia 06, 11 oraz 24 września 2019 r. Oddział Biura ZPKWŚ w Smoleniu przeprowadził cykl warsztatów ekologicznych w ramach akcji „Sprzątania Świata”.
W tegorocznych warsztatach edukacyjnych udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chlinie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach oraz Szkoły Podstawowej
w Strzyżowicach o łącznej liczbie 113 uczestników.

Ośrodek Edukacyjno-Naukowy ZPKWŚ w Smoleniu zaprasza zorganizowane grupy dzieci i młodzieży do udziału w zajęciach edukacyjnych z okazji "Dnia Krajobrazu".

Dzień Krajobrazu 2019 – zaproszenie
20 października odbędzie się kolejny Dzień Krajobrazu. Tym razem miłośnicy przyrody udadzą się, na zaproszenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, do rezerwatu Łężczok leżącego w graniach obszaru Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.