Aktualności

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego i Muzeum Górnośląskieg w Bytomiu serdecznie zapraszają na wystawę pn. "#zaPARKujMY! Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 10 lat w samorządzie naszego województwa".

7-8 października 2019 w Bielsku-Białej odbyła się konferencja „Park Krajobrazowy Beskidu Małego”. Organizowały ją Zespoły  Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego i  Małopolskiego. Honorowego  patronatu udzielili  Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz, Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski oraz Starosta Bielski Andrzej Płonka. Konferencja była okazją do przedstawienia lokalnym samorządom oraz wszystkim zainteresowanym problemu przebiegu granic Parku Krajobrazowego Beskidu Małego (części położonej w województwie śląskim), celów ochrony i zakazów obowiązujących na terenie Parku. Trwają prace nad aktualizacją Rozporządzenia Wojewody Bielskiego z 1998 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Małego .

Serdecznie zapraszmy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa śłąskiego do udziału w warsztatach pn. "Smog nasz śląski, czyli o zdrowiu zaklętym w oddechu". Zajęcia są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W tegorocznych zajęciach wakacyjnych organizowanych przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie brali udział uczestnicy w różnym wieku.

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pn. "Współczesne wyzwana edukacji ekologicznej".

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na bezpłatne zajęcia w ramach akcji "Sprzątanie Świata 2019".