Aktualności

W dniu 26.07.2012 odbyło się pierwsze organizacyjne posiedzenie Prezydium Komitetu Sterującego w ramach projektu LIFE+. Swoją obecnością zaszczycili nas Pani mgr Elżbieta Tomaszewska, Pan Prof. dr Janusz Hereźniak , oraz prof. dr hab. Aleksander Herczek.
Profesor Wika i Rostański złożyli stosowne oświadczenie, w którym wyrażają zgodę na powołanie do Komitetu Sterującego.
Honorowym Przewodniczącym komitetu sterującego jest Pani Aleksandra Banasiak Członek Zarządu Województwa Śląskiego.
Krótko omówiono cel główny projektu, zadania przewidziane dla Ekspertów oraz Komitetu Sterującego, a także ewentualne przeszkody jakie mogą zaistnieć na drodze praktycznej realizacji. Wspólnie uznano, że najistotniejsze jest dobro, czyli powodzenie projektu. Dyrektor ZPKWŚ po uzyskaniu zgody przybyłych gości na pełnienie funkcji jako Członków Prezydium Komitetu Sterującego LIFE+ zaproponował przydzielenie zadań gronu Prezydium:

Ponadto zachęcamy wszystkich zwolenników aktywnego wypoczynku do zwiedzania szlaków Parku Krajobrazowego CKKRW dzięki powstaniu nowoczesnej bazy rowerowej Ośrodka w ramach programu oferujemy:

W dniu 14.06.2012 roku Komitet Sterujący LIFE+ przyznał dofinansowanie dla Województwa Śląskiego - ZPKWŚ na zadanie „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”. Numer wniosku LIFE 11NAT/PL.