Aktualności

W ramach zadania prowadzenia działań z zakresu czynnej ochrony przyrody Zespół Parków Krajobrazowych przystąpił po realizacji projektu „Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-błotnych i poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (ZPKWŚ) a Zakładem Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Zakład Hydrologii IGiGP UJ) 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy serdecznie zapraszamy na zajęcia warsztatowe organizowane w Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ. Zajęcia kierowane są do grup zorganizowanych – przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.