Aktualności

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu po raz kolejny uczestniczył w Ogólnopolskiej Akcji „Noc Sów” organizowanej przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie i propagującej wiedzę nt. występujących w naszym kraju sów, ich biologii oraz pojawiających się dla tego gatunku zagrożeniach.
Tegoroczna ósma już edycja akcji  przypadła na weekend 23-24 marca 2019 r., jednak w OE ZPKWŚ w Żywcu warsztaty przyrodnicze w ramach akcji, w związku z dużym zainteresowaniem, odbywały się już systematycznie od początku marca.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia z okazji Świąt Wielkanocnych organizaowanych przez Ośrodek Edukacyjno - Naukowy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych na zajęcia z okazji obchodów Dnia Ziemi, odbywających się w kwietniu w OE ZPKWS w Kalinie. Szczegóły znajdują się na plakacie lub można uzyskać pod numerami telefonów: 34 357 49 02, 519 141 502.

Z okazji nadchodzącej wiosny w dniu  14 marca 2019 roku  Oddział ZPKWŚ w Smoleniu zorganizował zajęcia edukacyjne pt. „Budzenie Świstaka”. Uczestnikami zajęć były przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu w ilości 71 osób.

Zapraszamy serdecznie na zajęcia organizowane przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będiznie z okazji Świąt Wielkanocnych.

Serdecznie zapraszamy przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych na zajęcia z okazji Śiwat Wielkanocnych, które odbywać się będą w kwietniu. Szczegóły znajdują się na plakacie lub można uzyskać pod numerami telefonu: 34 357 49 02, 519 141 502.