Aktualności

Jednym z bardziej znanych obiektów na obszarze PARKU KRAJOBRAZOWEGO BESKIDU MAŁEGO jest Jaskinia Komonieckiego. Pierwsza wzmianka o jaskini pochodzi z 1704 roku.

Wraz z nadejściem wiosny nastaje w świecie przyrody wyjątkowy okres związany z kwitnieniem pierwszy, wiosennych roślin. Górskie lasy, hale i polany Żywieckiego PK, PK Beskidu Śląskiego i PK Beskidu Małego powoli, wraz z topnieniem śniegu, pokrywają się wielobarwnym kobiercem kwiatów.

Osiągający 1557 m n.p.m. majestatyczny szczyt Pilska jest najwyższym szczytem Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Główny wierzchołek znajduje się po stronie słowackiej, natomiast po polskiej stronie jest to Góra Pięciu Kopców.
Pilsko tworzy charakterystyczny rozłóg, cechujący się promienistym układem grzbietów. Ze względu na swoją wysokość, na Pilsku występuje piętrowy, alpejski układ roślinności z piętrem kosodrzewiny (subalpejskim).

W związku z działaniami podejmowanymi na terenie kraju celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, przedłużony zostaje okres wstrzymania wszelkich zajęć edukacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ, aż do odwołania.

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty , Finał wojewódzki (IV etap) XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, który miał się odbyć 19 marca 2020 r. w Ośrodku Edukacyjnym w Będzinie zostaje odwołany.