Aktualności

Utrwalanie efektów ekologicznych w Żywieckim Parku Krajobrazowym w ramach zadania „Ochrona oraz zachowanie cennych przyrodniczo gatunków i ich siedlisk na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego”

     W Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie, dnia 18.12.2013 roku odbyło się spotkanie skierowane do nauczycieli z terenu województwa śląskiego zorganizowane przez Zespół Parków Województwa Śląskiego. Celem spotkania była prezentacja oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacji w Będzinie oraz nawiązanie współpracy z nauczycielami.

Realizacja zadania „Kwietne łąki” w 2013 roku

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa