Aktualności

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego informuje, że w miesiącu lutym rozpoczęły się prace leczniczo-pielęgnacyjne na drzewach pomnikowych rosnących na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.  Prace dofinansowane są ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz przy udziale Gmin: Lyski, Rydułtowy, Rybnik i Żory.

Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie podczas tegorocznych ferii zimowych zorganizował zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej w których uczestniczyły 44 osoby.

Pod koniec stycznia 2014 pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – Oddziału Biura w Rudach, dokonali kontroli gniazda Bielika, bardzo rzadkiego na naszym obszarze gatunku ptaka podlegającego ścisłej ochronie gatunkowej. Zaobserwowano dwa osobniki, co świadczy o tym, że ptasia para niedługo przystąpi do okresu lęgowego