Aktualności

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego informuje, że w miesiącu lutym rozpoczęły się prace leczniczo-pielęgnacyjne na drzewach pomnikowych rosnących na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.  Prace dofinansowane są ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz przy udziale Gmin: Lyski, Rydułtowy, Rybnik i Żory.

W wybranych miejscach Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” ustawione zostały nowe tablice urzędowe. Tablice rozmieszczone są wzdłuż granicy Parku, na przecięciu z ważniejszymi drogami publicznymi. Łącznie pojawiło się 20 tablic z nazwą formy ochrony przyrody. Dzięki oznakowaniu granic parków krajobrazowych w terenie, tablice oprócz pełnienia roli informacyjnej, przyczyniają się w znacznym stopniu do zwiększenia społecznej świadomości dotyczącej istnienia tych form ochrony przyrody.

Informujemy, że na przełomie marca i kwietnia zostanie uruchomiona transmisja online z budek lęgowych zlokalizowanych na terenie Ośrodka Edukacyjnego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – Oddział Biura w Rudach. Wiadomość o rozpoczęciu transmisji zostanie umieszczona w osobnym komunikacie.

Pod koniec stycznia 2014 pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – Oddziału Biura w Rudach, dokonali kontroli gniazda Bielika, bardzo rzadkiego na naszym obszarze gatunku ptaka podlegającego ścisłej ochronie gatunkowej. Zaobserwowano dwa osobniki, co świadczy o tym, że ptasia para niedługo przystąpi do okresu lęgowego