Aktualności

W czerwcu odbyły się zajęcia w ramach akcji ekologicznej Światowy Dzień Ochrony Środowiska. W spotkaniach uczestniczyły 2 grupy, łącznie 96 osób.

Czerwiec to idealny czas na prowadzenie terenowej działalności z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej. W ramach akcji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu we współpracy z Miejskim Centrum Ekologii w Żywcu zorganizował warsztaty terenowe w rejonie Małego i Średniego Grojca. To niewielkie pasemko górujące nad Żywcem oferuje nam niezwykle malownicze widoki oraz bogatą szatę roślinną i jest idealnym miejscem by popularyzować zagadnienia przyrodnicze wśród przedszkolaków i młodzieży szkolnej.

W dniu 9 czerwca odbyły się zajęcia okazjonalne pn. Dzień z bobrem. Spotkanie odbyło się w przedszkolu i uczestniczyło w nim 69 dzieci.

Początek czerwca, jak co roku, kojarzony jest z Dniem dziecka, czyli świętem dla najmłodszych, które wpisane mamy również w nasz kalendarz wydarzeń. Z tej okazji, co roku, pracownicy OE ZPKWŚ w Kalinie organizują zajęcia dla dzieci.