Aktualności

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie serdecznie zaprasza grupy zorganizowane do udziału w bezpłatnych zajęciach wakacyjnych.

To właśnie Morawski Kras w Republice Czeskiej, w dniach 27 – 29.05.2024 r. był centrum międzynarodowej wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami władz rządowych, samorządowych, służb i straży przyrody, naukowców, społeczności i organizacji pozarządowych z Czech, Słowacji, Polski, Litwy i Bułgarii.

Program aktywnej edukacji pn. „Park-o-metr – poznaj bioróżnorodność Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”

W maju odbyły się zajęcia okazjonalne „Dzień z bobrem”.