Aktualności

Pod koniec miesiąca marca wraz z nastaniem cieplejszych nocy rozpoczął się okres rozrodczy dla takich gatunków płazów jak ropucha szara bufo bufo i żaba trawna rana temporaria. Co roku w oddziałach ZPKWŚ realizowany jest program ochrony płazów wraz z akcją edukacyjną, którego celem jest ochrona płazów w miejscach kolizji ze szlakami komunikacyjnymi, kontrola miejsc rozrodu i podjęcie działań czynnej ochrony.

Po długim okresie zimy wznowiliśmy przekaz z systemu monitoringu online budek lęgowych. Na terenie Oddziału ZPKWŚ w rudach wywieszone są 2 budki lęgowe, jedna typu A o średnicy otworu wlotowego 32 mm oraz druga typu B
o średnicy otworu wlotowego 47 mm. Budki wyposażone są w specjalistyczne kamery z trybem pracy w nocy. Dzięki temu można podglądać mieszkańców budek bez narażania ich na stres. Dwie kolejne kamery skierowane są na wloty do budek oraz ich bezpośrednie sąsiedztwo. Monitoring prowadzony jest 24/h.

Zakończenie realizacji projektu: „Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Białej Przemszy” – podziękowania

1. drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Dąbrowie Górniczej w składzie:

Dnia 10 marca 2014 roku przy sprawnej współpracy pracowników: Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego i Urzędu Gminy w Kochanowicach udzielono pomocy rannemu myszołowowi. Ptak drapieżny został znaleziony na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” przez mieszkańca gminy Kochanowice i miał uszkodzone skrzydło. Wykonując swoje zadania w ramach doraźnych interwencji w sprawie rannych zwierząt, Pracownicy Służby Parku Krajobrazowego, Oddziału Biura ZPKWŚ
w Kalinie, dokonali odbioru myszołowa i wykonali bezpieczny transport zwierzęcia do Mikołowa, gdzie przekazali go pod opiekę pracowników Pogotowia Leśnego.