Projekty

Beneficjent: Województwo Śląskie

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 154/2014/Wn-12/OP-WK-EF/D z dnia 28.03.2014 r z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie (NFOŚiGW). Całkowity koszt projektu  190 100,00 zł w tym dotacja NFOŚiGW 171 000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 95/2013/Wn-12/OP-WK-EF/D z dnia 13.03.2013 r z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie (NFOŚiGW). Całkowity koszt projektu  187 420,00 zł finansowany z NFOŚiGW.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 94/2013/Wn-12/OP-WK-EF/D z dnia 13.03.2013 r z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie (NFOŚiGW). Całkowity koszt projektu to 473 000,00 zł w tym dotacja NFOŚiGW 453 000,00 zł.