Aktualności

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Kalinie zlokalizowany jest niemal w samym centrum Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, a jego głównym celem jest propagowanie szeroko pojętej wiedzy ekologicznej. Oferta edukacyjna, to nie tylko konferencje naukowe ale przede wszystkim warsztaty dla młodzieży szkolnej. Program edukacyjny jest tu realizowany np. poprzez pogadanki, warsztaty, różnego rodzaju konkursy ekologiczne, edukacyjne festyny plenerowe, zajęcia terenowe na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych oraz szkolenia, konferencje oraz sympozja naukowe.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

W dniu 26.07.2012 odbyło się pierwsze organizacyjne posiedzenie Prezydium Komitetu Sterującego w ramach projektu LIFE+. Swoją obecnością zaszczycili nas Pani mgr Elżbieta Tomaszewska, Pan Prof. dr Janusz Hereźniak , oraz prof. dr hab. Aleksander Herczek.
Profesor Wika i Rostański złożyli stosowne oświadczenie, w którym wyrażają zgodę na powołanie do Komitetu Sterującego.
Honorowym Przewodniczącym komitetu sterującego jest Pani Aleksandra Banasiak Członek Zarządu Województwa Śląskiego.
Krótko omówiono cel główny projektu, zadania przewidziane dla Ekspertów oraz Komitetu Sterującego, a także ewentualne przeszkody jakie mogą zaistnieć na drodze praktycznej realizacji. Wspólnie uznano, że najistotniejsze jest dobro, czyli powodzenie projektu. Dyrektor ZPKWŚ po uzyskaniu zgody przybyłych gości na pełnienie funkcji jako Członków Prezydium Komitetu Sterującego LIFE+ zaproponował przydzielenie zadań gronu Prezydium:

Ponadto zachęcamy wszystkich zwolenników aktywnego wypoczynku do zwiedzania szlaków Parku Krajobrazowego CKKRW dzięki powstaniu nowoczesnej bazy rowerowej Ośrodka w ramach programu oferujemy: