Aktualności

Użytek ekologiczny „Starorzecze przy klasztorze w Rudach” został utworzony dnia 30.01.2008 roku uchwałą Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.Jest to zachowane starorzecze rzeki Rudy z fragmentem lasu olszowego i rzadkimi gatunkami flory:
• chroniony pióropusznik strusi
• żywiec gruczołowaty - jedno z najbardziej na zachód wysuniętych stanowisk tego karpackiego subendemitu

Wyniki XX edycji Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”