Aktualności

Właśnie teraz, we wrześniu Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu jak co roku uczestniczył w akcji „Sprzątanie Świata” na szlakach turystycznych górskich parków krajobrazowych. W tym roku akcja odbywa się pod hasłem „Plastik? Rezygnuję, redukuję, segregują” i z takim przesłaniem ruszyliśmy na malownicze szlaki w rejonie Żaru, Kiczery i Magurki Wilkowickiej na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.

Dnia 15 września 2020 roku na terenie Ośrodka Edukacyjno - Naukowego ZPKWŚ w Smoleniu odbył się rajd terenowy "Śladami Neandertalczyka".

We wrześniu tego roku na obszarze Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa odbyło się coroczne szkolenie dla edukatorów z parków krajobrazowych z całej Polski. Tegoroczne szkolenie zorganizowane zostało przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, a tematem przewodnim były warsztaty lepidopterologiczne.

W okresie od sierpnia do 15.09.2020 r. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego przeprowadził konkurs tematyczny, adresowany do właścicieli działek i przydomowych ogródków, na najlepszy teren małej zieleni w województwie śląskim, prowadzony przy zastosowaniu efektywnych metod oszczędzania wody.

Informujemy, iż od 15 września 2020 r. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego wznawia prowadzenie zajęć edukacyjnych w pełnym zakresie.
W związku z powyższym, istnieje możliwość realizacji zajęć stacjonarnych (w Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ) oraz zajęć terenowych dla zorganizowanych grup (na ścieżkach dydaktycznych oraz w plenerowej bazie dydaktycznej, zlokalizowanej na terenie wokół Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ), z zachowaniem wszelkich obowiązujących zaleceń sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi w ZPKWŚ regulaminami.