Aktualności

Zespół Parków Krajobrazwych Województwa Śląskiego włączył się w organizację obchodów DNIA KRAJOBRAZU 2021 zainicjonowaną przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Tegoroczne hasło obchodów brzmi "OTWARTE KRAJOBRAZY".

Dnia 15 września odbyło się spotkanie dla nauczycieli, organizowane przez OE ZPKWŚ w Kalinie.

We wrześniu oraz w październiku odbywały się zajęcia warsztatowe pn. „Dlaczego pszczoły są wyjątkowe?”.

We wrześniu zorganizowano zajęcia w ramach akcji ekologicznej pn. Sprzątanie świata. Akcja została dofinansowana przez WFOŚiGW. W tym roku w zajęciach wzięło udział 130 uczestników.