Aktualności

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Żywcu oraz Żywiecki Klub Fotograficzny PTTK przy Oddziale Babiogórskim PTTK w Żywcu zapraszają do uczestnictwa w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pn. „Magia Beskidów-świat zwierząt”.

Ośrodek Edukacjny ZPKWŚ w Kalinie zaprasza grupy przedszkolne oraz uczniów szkół podstawowych na warsztaty ekologiczne pn. "Nie taka żaba straszna".

Noc Sow plakat wydarzenia lokalnego 2020

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie zaprasza grupy zorganizowane do udziału w bezpłatnych spotkaniach edukacyjnych pn. "Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego - formy ochrony przyrody".