Aktualności

Dnia 03.03.2021 r. Pan Andrzej Szweda – Lewandowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska symbolicznie wręczył Pani Hannie Pompie – Obońskiej, Dyrektorowi ZPKWŚ, statuetkę przyznanej Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Polskiej Nagrody Krajobrazowej. W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym w Polsce, spotkanie miało formę wideokonferencji.

Od dnia 01 marca uruchomiliśmy przekaz online z budek lęgowych dla ptaków zlokalizowanych na terenie Oddziału ZPKWŚ w Rudach. Budki wyposażone są w specjalistyczne kamery z trybem pracy w nocy. Dzięki temu można podglądać mieszkańców budek bez narażania ich na stres. Dwie kolejne kamery skierowane są na wloty do budek oraz ich bezpośrednie sąsiedztwo. Monitoring prowadzony jest 24/h.

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd jest jednym z bardziej zróżnicowanych obszarów pod względem geomorfologii oraz rodzajów siedlisk. Jest to obszar cenny przyrodniczo, krajobrazowo, kulturowo i historycznie.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego od 2014 r., corocznie na obszarze Doliny Wodącej w rejonie Skały Biśnik prowadzi działania eliminacji rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis).