Aktualności

Niezwykle ciekawym i malowniczym miejscem na obszarze PARKU KRAJOBRAZOWEGO BESKIDU MAŁEGO jest „Zamczysko na Ściszków Groniu”.
Czym jest „zamczysko”?. Otóż jest to labirynt skalistych rowów rozpadlinowych o głębokości do 12 m stanowiących jedną z największych osobliwości przyrodniczych w Beskidach.

Jednym z bardziej znanych obiektów na obszarze PARKU KRAJOBRAZOWEGO BESKIDU MAŁEGO jest Jaskinia Komonieckiego. Pierwsza wzmianka o jaskini pochodzi z 1704 roku.

Wraz z nadejściem wiosny nastaje w świecie przyrody wyjątkowy okres związany z kwitnieniem pierwszy, wiosennych roślin. Górskie lasy, hale i polany Żywieckiego PK, PK Beskidu Śląskiego i PK Beskidu Małego powoli, wraz z topnieniem śniegu, pokrywają się wielobarwnym kobiercem kwiatów.

Hala Rycerzowa od lat stanowi obowiązkowy punkt wycieczek dla osób przybywających do ŻYWIECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO. Bardzo duża atrakcyjność tego fragmentu Beskidu Żywieckiego, jego przyroda, rozległe panoramy oraz nastrojowe drewniane schronisko w stylu bacówki, które wybudowano na Przełęczy Halnej, tworzą wyjątkowy krajobraz.

Osiągający 1557 m n.p.m. majestatyczny szczyt Pilska jest najwyższym szczytem Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Główny wierzchołek znajduje się po stronie słowackiej, natomiast po polskiej stronie jest to Góra Pięciu Kopców.
Pilsko tworzy charakterystyczny rozłóg, cechujący się promienistym układem grzbietów. Ze względu na swoją wysokość, na Pilsku występuje piętrowy, alpejski układ roślinności z piętrem kosodrzewiny (subalpejskim).

W związku z działaniami podejmowanymi na terenie kraju celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, przedłużony zostaje okres wstrzymania wszelkich zajęć edukacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ, aż do odwołania.