Aktualności

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Żywcu oraz Żywiecki Klub Fotograficzny PTTK przy Oddziale Babiogórskim PTTK w Żywcu zapraszają do uczestnictwa w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pn. „Magia Beskidów-świat zwierząt”.

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd jest jednym z bardziej zróżnicowanych obszarów pod względem geomorfologii oraz rodzajów siedlisk. Jest to teren wyjątkowy, gdzie w odległości paru metrów znajduje się mozaika zbiorowisk roślinnych różniących się między sobą składem florystycznym i charakterem ekologicznym.

Noc Sow plakat wydarzenia lokalnego 2020

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie zaprasza grupy zorganizowane do udziału w bezpłatnych spotkaniach edukacyjnych pn. "Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego - formy ochrony przyrody".

Inwazje biologiczne to podstawowy problem dzisiejszej ochrony przyrody w Polsce i na świecie. Podlegają im organizmy żywe (rośliny i zwierzęta) przenoszone wskutek działalności człowieka na miejsca, gdzie nigdy wcześniej nie występowały. Są one silniejsze, ponieważ nie mają u nas naturalnych wrogów. Rozrastając się i rozprzestrzeniając uniemożliwiają rozwój naszym rodzimym gatunkom.