W miesiącu czerwcu Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu przeprowadził zajęcia z okazji Dnia Dziecka dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu.

Tegoroczne zajęcia odbyły się w terenie na trasie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej „Wzgórze Grojec”. W czasie trwania zajęć uczniowie zapoznawali się z gatunkami roślin łąkowych napotykanych na trasie ścieżki oraz rozpoznawali podstawowe gatunki drzew i krzewów. Ponadto, pracując w grupach, zapoznali się z obsługą kompasów, orientowaniem map oraz wyznaczaniem azymuty, próbując ustalić azymut kolejnego przystanku na trasie. W najbardziej widokowym miejscu trasy uczestnicy zapoznali się z widocznymi dookoła pasmami Beskidów, a zarazem trzech parków krajobrazowych, wysłuchali pogadanki nt. form ochrony przyrody w Polsce oraz dowiedzieli się o wielu ciekawostkach przyrodniczych na obszarze Beskidzkich Parków Krajobrazowych. Całość zakończył mini konkurs w formie krzyżówki ekologicznej.

W drodze powrotnej przybliżona została tematyka pozyskiwania skał w rejonie góry Grojec oraz techniki wypalania wapnia w specjalnych piecach hutniczych, z których jeden znajduje się na trasie ścieżki.

DSCN1496

DSCN1497

DSCN1498

DSCN1499

DSCN1500

DSCN1501

DSCN1506

DSCN1507

DSCN1508